Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

Ekspertem w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa, zdrowia publicznego. Absolwentka SGH w Warszawie, od lat zawodowo związana z Uczelnią Łazarskiego, w której w latach 2006-2010 piastowała funkcję prodziekana. Obecnie jest Dziekanem Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz Kierownikiem programu MBA w Ochronie Zdrowia, Dyrektorem Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think-tanku zajmującego się badaniami i analizami w sektorze ochrony zdrowia oraz Dyrektorem Center of Value Based Healthcare. Pełni również funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej oraz doradcy Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest ekspertem w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa i zdrowia publicznego, z szerokim doświadczeniem projektowym i szkoleniowym. Tworzy także liczne artykuły i publikacje eksperckie oraz raporty badawcze poświęcone ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia. Dr Gałązka-Sobotka znalazła się w gronie ekspertów zaproszonych do rady programowej ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”. Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka jest także inicjatorką oraz liderką Sektorowej Rady ds. Kompetencji w obszarze ochronie zdrowia, także projektu szkoleniowego „Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia”.