Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

Kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych WUM, konsultant wojewódzki w dziedzinie nefrologii dla województwa mazowieckiego, członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, transplantolog. Kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor WUM, Członek Senatu WUM. Jest Ordynatorem oddziału w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus (UCK WUM), przewodniczącą Rady Ordynatorów SDJ, członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Pani Profesor jest autorką ponad 500 publikacji, ponad 90 rozdziałów w podręcznikach, IH 20. Wykłada na polskich i zagranicznych kongresach naukowych. Zasiada w komitetach redakcyjnych polskich i zagranicznych czasopism naukowych. Od 2005 roku pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii dla obszaru województwa mazowieckiego. Zasiada w Wojewódzkiej Radzie do spraw Potrzeb Zdrowotnych, Krajowej Radzie Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia (2005-2018), Komitecie Nauk Klinicznych PAN (od 2015 członek Prezydium), a także w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (powołanie przez Centrum Egzaminów Medycznych) do specjalizacji z transplantologii klinicznej i specjalizacji z nefrologii. Profesor Durlik w latach 2009-2011 pełniła funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Jest Członkiem Honorowym PTT, od 2013 do 2016 była Prezesem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, którego jest Członkiem Honorowym. Profesor Durlik jest także Członkiem International Society of Nephrology. European Renal Association - European Dialysis and Transplantation Society (ERA-EDTA)- laureat ERA-EDTA DISTINGUISHED FELLOW (FERA), European Society for Organ Transplantation (ESOT), The Transplantation Society (TTS) oraz American Society of Nephrology. Zasiada w Jury konkursów Pulsu Medycyny „Supertalenty” i „Lista Stu”. Jest organizatorem cyklicznych sympozjów „Postępy w leczeniu immunosupresyjnym po przeszczepieniu narządów unaczynionych” (2004-2018). Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest laureatką nagród Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego „Pro Transplantionibus Fovendis”, otrzymała także tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich w uznaniu zasług w promowaniu Polski jako miejsca międzynarodowych kongresów nadany przez Polską Organizację Turystyczną i Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” oraz wyróżnienie „Osobowość polskiej transplantologii w roku 2016” przyznane przez Kapitułę Biegu po Nowe Życie. W rankingu Pulsu Medycyny „Lista Stu” - 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie zajęła w 2017 roku pozycję 34-tą, a w 2018. 32-gą.