Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

Kierownik Kliniki Transplantologii, Immunologii, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych WUM, konsultant wojewódzki w dziedzinie nefrologii dla województwa mazowieckiego, członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, transplantolog. Kierownik Kliniki Transplantologii, Immunologii, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor WUM. Ordynatorem oddziału w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus (UCK WUM), członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Pani Profesor jest autorką ponad 500 publikacji, ponad 90 rozdziałów w podręcznikach, (sumaryczny IF 424, punkty MEN 9308, liczba cytowani -2375, dane z bazy publikacji WUM). Wykłada na polskich i zagranicznych kongresach naukowych. Zasiada w komitetach redakcyjnych polskich i zagranicznych czasopism naukowych. Od 2005 roku pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii dla obszaru województwa mazowieckiego. Zasiada w Komitecie Nauk Klinicznych PAN (od 2015 członek Prezydium), a także w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (powołanie przez Centrum Egzaminów Medycznych) do specjalizacji z transplantologii klinicznej i specjalizacji z nefrologii. Jest Ppzewodnicząca Zespołu Ekspertów do zaopiniowana danych o spełnieniu przez jednostkę warunków uprawniających do ubiegania się o akredytację do szkolenia specjalizacyjnego/prowadzenia staży kierunkowych w systemie modułowym w dziedzinie transplantologii klinicznej i nefrologii - powołanie CMKP. Profesor Durlik w latach 2009-2011 pełniła funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Jest Członkiem Honorowym PTT, od 2013 do 2016 była Prezesem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, którego jest Członkiem Honorowym. Jest wiceprezesem Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej. Profesor Durlik jest także Członkiem International Society of Nephrology. European Renal Association - European Dialysis and Transplantation Society (ERA-EDTA)- laureat ERA-EDTA DISTINGUISHED FELLOW (FERA), European Society for Organ Transplantation (ESOT), The Transplantation Society (TTS) oraz American Society of Nephrology. Jest organizatorem cyklicznych sympozjów „Postępy w leczeniu immunosupresyjnym po przeszczepieniu narządów unaczynionych” (2004-2018). Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką honorową za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, Złotym Krzyżem Zasługi. Jest laureatką nagród Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego „Pro Transplantionibus Fovendis”, otrzymała także tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich w uznaniu zasług w promowaniu Polski jako miejsca międzynarodowych kongresów nadany przez Polską Organizację Turystyczną i Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” oraz wyróżnienie „Osobowość polskiej transplantologii w roku 2016” przyznane przez Kapitułę Biegu po Nowe Życie.