Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

Kierownik Kliniki Transplantologii, Immunologii, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor WUM. Ordynator oddziałów transplantologii, nefrologii, immunologii i chorób wewnętrznych Kliniki oraz kierownik Stacji Dializ w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, UCKWUM.

Autor i współautor ponad 526 publikacji naukowych (sumaryczny IF 503,4, punkty MEN 11 384, H Index 22, dane z bazy publikacji WUM). Autor i współautor 90 rozdziałów w podręcznikach. Współautor podręczników: „Ostra niewydolność nerek” -2006, „Leczenie nerkozastępcze” 2007, „Choroby nerek”- 2008, „Nefrologia” -Wielka Interna 2008, Interna Szczeklika- aktualizacja co roku, redakcja podręcznika „Transplantologia kliniczna”- 2015, wydanie II -2022, „Choroby Nerek-Kompendium” -2020, „ Przewlekła choroba nerek” Podręcznik dla lekarza praktyka- 2019. „Stany nagłe” Kardiologia, ostra niewydolność nerek- 2020, redaktor cyklicznego wydawnictwa: „Zalecenia dotyczące leczenia immunosupresyjnego po przeszczepieniu narządów unaczynionych” Członkostwo towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Transplantacyjne - Prezes Zarządu Głównego, 2009-2011; Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego Polskie Towarzystwo Nefrologiczne- Prezes Zarządu Głównego 2013-2016; Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego; Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej – obecnie członek Zarządu; European Dialysis and Transplantation Society- European Renal Association - Laureat ERA-EDTA DISTINGUISHED FELLOW (FERA) – 2014; European Society for Organ Transplantation; American Society of Nephrology; Członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN od 2011, wybrana na kolejną kadencję w 2023 roku. Od 2005 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Nefrologii dla obszaru województwa mazowieckiego. Kierownik Regionalnego Ośrodka Kwalifikacyjnego dla województwa mazowieckiego od 2006 roku. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnych do specjalizacji z nefrologii i transplantologii klinicznej. Przewodnicząca Zespołu Ekspertów do zaopiniowana danych o spełnieniu przez jednostkę warunków uprawniających do ubiegania się o akredytację do szkolenia specjalizacyjnego/prowadzenia staży kierunkowych w systemie modułowym w dziedzinie nefrologii i transplantologii klinicznej. Członek Rady Społecznej w Szpitalu Zakaźnym w Warszawie (przedstawiciel WUM) od 2012 roku- nadal.