Eksperci zapraszają na Kongres

Gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej, Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego; specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii, MBA. Od 2007 roku Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie choroby wewnętrzne oraz w dziedzinie kardiologii, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, European Society of Cardiology oraz International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology, a także Członek Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Rady ds. Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia oraz Zespołu ds. Nagród przy Prezesie Rady Ministrów. Konsultant Krajowy ds. Obronności w dziedzinie medycyny – choroby wewnętrzne. Za osiągnięcia w działalności organizacyjnej, zarządczej oraz w dziedzinie innowacji nagrodzony tytułem „Menedżera Roku w Ochronie Zdrowia 2012. Laureat konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia – 2013 w kategorii Zarządzanie Kapitałem Ludzkim. Laureat Portretów Polskiej Medycyny 2016 w kategorii Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne). Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, odznaczeniami resortowymi oraz wpisem w Księdze Honorowej Wojska Polskiego.