Dr n. med. Tomasz Maciejewski

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka oraz Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii. Zawodowo: ginekolog, położnik, perinatolog. Absolwent studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia oraz studiów MBA w medycynie. Autor wielu publikacji naukowych, książek oraz artykułów z dziedziny położnictwa i ginekologii; prelegent licznych zjazdów/konferencji w kraju i za granicą. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Rządowej Rady Ludnościowej, elektor Rady Głównej Instytutów Badawczych. Pasjonat motocykli. W wolnych chwilach biega lub grywa w squash’a. Po ciężkim dniu odpoczywa przy muzyce i dobrym filmie. Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci.