Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SUM w Zabrzu, członek Zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z 1994 r., specjalista pediatrii i onkologii/hematologii dziecięcej. Od początku swojej kariery naukowej szczególnie zajmuje się zagadnieniami diagnostyki i leczenia białaczek u dzieci. Na przełomie 1995/1996 odbył staż naukowy w Katedrze Immunologii Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie dzięki stypendium naukowemu ufundowanemu przez Rotary International. W maju 1997 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską „Immunofenotypizacja ostrych chorób limfo- i mieloproliferacyjnych u dzieci - możliwości monitorowania minimalnej choroby resztkowej”. Po uzyskaniu tytułu doktora, w latach 1997-1999 kontynuował badania naukowe w Rotterdamie. Od 2000 r. do nadal pracuje w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (SUM) i w Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu. W 2005 r. złożył kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy „Rearanżacje genów immunoglobulin i receptorów limfocytów T w ostrej białaczce limfoblastycznej z komórek prekursorowych limfocytów B u dzieci” (wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów), a w 2009 r. uzyskał z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej tytuł profesora nauk medycznych. Od 2009 r. jest Kierownikiem Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SUM, a od 2010 r. sprawuje funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Woj. Śląskim. W latach 2015-2016 był członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Od września 2016 r. pełni funkcję Prorektora ds. Nauki SUM. Jest współautorem ponad 250 publikacji w czasopismach polskich i międzynarodowych, które do tej pory uzyskały ponad 4500 cytowań (indeks Hirscha 36). Jest członkiem wielu Towarzystw Naukowych: Polskie Towarzystwo Pediatryczne [Członek Zarządu Głównego (ZG) od 2007 r.], Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej (Członek ZG od 2007 r., Prezes ZG od 2016 r.), Kolegium Medycyny Laboratoryjnej, Polskie Towarzystwo Cytometryczne, European Haematology Association, American Society of Hematology, International Society of Paediatric Oncology (SIOP; członek ZG SIOPEurope od 2019 r.), European Society for Clinical Cell Analysis. Jest również członkiem Rady Naukowej czasopisma LEUKEMIA oraz redaktorem naczelnym czasopisma Pediatria Polska.