Eksperci zapraszają na Kongres

Dr n. farm. Leszek Borkowski

Pracuje w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim jako farmakolog kliniczny, były prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, prezes zarządu fundacji Razem w Chorobie.

Specjalista II° z Analizy Leków, Słuchacz Instytutu France de Gestion. Wyższe wykształcenie farmaceutyczne uzyskał studiując w latach 1969 - 1974 na Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie w roku 1985 obronił tytuł doktora. W roku 1987 uzyskał II stopień specjalizacji. W latach 1990 - 1999 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego polskiego oddziału OCP i Cerp Rouen. Od roku 2005 do 2009 zajmował stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W latach 2000 - 2016 był ekspertem Sejmowej Komisji Zdrowia. Od roku 1991 do 2008 uczestniczył w pracach zespołów opracowujących: Prawo Farmaceutyczne, Ustawę o Wyrobach Medycznych oraz Ustawy o Izbach Aptekarskich. Między rokiem 2006 a 2009 był ekspertem ds. produktów leczniczych dla struktur Komisji Europejskiej. Dr Borkowski sprawował także rolę członka Zespołu Doradczego ds. Rozwoju Rynku Leków Europy Środkowej i Wschodniej przy Agencji Rządu Francuskiego (lata 1990-1995). Doświadczenie dydaktyczne doktora Borkowskiego to 14 lat pracy naukowej w Akademii Medycznej w Warszawie oraz wykłady i praca nad nowymi cząsteczkami leków na Uniwersytecie w niemieckim Heidelbergu. W latach 2004 - 2010 wygłosił ponad 200 wykładów z prawa farmaceutycznego. Od roku 15 lat pracuje jako farmakolog klinicznych w dużych warszawskich szpitalach. Jest Prezesem Zarządu Fundacji RAZEM W CHOROBIE - pozarządowej organizacji pacjentów i ekspertów działających w obronie ich praw od 2014 r. W październiku 2015 roku został powołany na Koordynatora Sekcji Ochrony Zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. O maja roku 2016 jest Członkiem międzynarodowego zespołu ekspertów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju pracującym na rzecz Ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia. W 2018 roku został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Wśród najważniejszych osiągnięć doktora Borkowskiego wymienić należy fakt, iż jest współautorem sukcesu przeprowadzenia procesu harmonizacyjnego leków dopuszczonych do obrotu w Polsce będące realizacją wymogu Traktatu Akcesyjnego z Unią Europejską.