Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Honorowy Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, były dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Inżynier budownictwa, profesor nauk technicznych, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jest autorem lub współautorem ponad dwustu prac badawczych, ponad 140 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych oraz współautorem 10 patentów z zakresu budownictwa. Zajmuje się badaniami i wdrożeniami nowych rozwiązań w konstrukcjach geotechnicznych. Oprócz zagadnień dotyczących geotechniki, zajmował się także problematyką prognozowania i strategii rozwoju transportu, organizacji i finansowania infrastruktury drogowej, a zwłaszcza rozwoju sieci drogowej i powiązania infrastruktury transportowej Polski z Unią Europejską. Prowadzi badania dotyczące barier prawnych, finansowych i technicznych dotyczących rozwoju sieci drogowej. Między innymi, w latach 2004-2007 koordynował prace badawcze, dotyczące zasad kształtowania sieci dróg krajowych i wojewódzkich w regionie warmińsko-mazurskim, a w latach 2008-2010 zajmował się problematyką wymagań technicznych dotyczących dróg i drogowych obiektów inżynierskich. W latach 2010-2021 prowadził badania właściwości materiałów stosowanych do podbudów i podłoża drogowego oraz badania dotyczące zarządzania siecią drogową, a w szczególności związane z eksploatacją dróg, bezpieczeństwem ruchu drogowego, oddziaływaniem pojazdów na nawierzchnie drogowe i nowoczesnymi systemami telematycznymi. Aktywnie działa w organizacjach naukowych i technicznych w kraju i za granicą. W latach 2008-2019 był Prezesem Akademii Inżynierskiej w Polsce, stowarzyszenia pożytku publicznego, którego celem jest służenie polskiemu społeczeństwu, a także społeczeństwom innych krajów we wszystkich dziedzinach inżynierii, techniki, technologii i ochrony środowiska. W latach 1990-2021 pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów, a w latach 2007-2022 był Przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych, ustawowego organu reprezentującego instytuty badawcze. Obecnie kieruje Biurem Rady Głównej Instytutów Badawczych.