Filip Nowak

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członek Rady Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej w Pekinie

Socjolog i menedżer ochrony zdrowia. Absolwent: Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2002 r. zajmuje się zarządzaniem w ochronie zdrowia. Był zarówno dyrektorem placówek medycznych, jak i Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie i Mazowszu. Od 2019 r. był Zastępcą Prezesa NFZ ds. Operacyjnych. Jednocześnie prowadzi aktywną działalność w systemu ochrony zdrowia. Jest m.in. Członkiem założyciel Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Przewodniczącym Rady ds. Taryfikacji działającej przy Agencji Ochrony Technologii Medycznej i Taryfikacji.