Eksperci zapraszają na Kongres

Filip Nowak

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ekspert zarządzania w ochronie zdrowia, socjolog, MBA. Absolwent: Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, Uczelni Łazarskiego, Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno - Ekonomicznej oraz doktorant Wydziału Nauk o Zdrowiu w Zakładzie Prawa Medycznego Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 26 sierpnia 2020 roku pełnił obowiązki prezesa NFZ. Wcześniej, od 29 listopada 2019 roku, był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. operacyjnych. Przez ponad 5 lat był dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a także kierował pracami opolskiego i wielkopolskiego OW NFZ. Pracował także w dolnośląskim oddziale Funduszu. Od 2015 roku jest Przewodniczącym Rady ds. Taryfikacji, działającej przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jako menedżer ochrony zdrowia tworzył i skutecznie wdrażał nowe rozwiązania prawne i organizacyjne w obszarze opieki zdrowotnej. Brał udział w pracach zespołów przy Ministrze Zdrowia. Decyzją Ministra Zdrowia, 9 listopada 2021 roku, został powołany na stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia