Eksperci zapraszają na Kongres

Start kongresu za

Irena Rej

Prezes Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od 27 lat pełni nieprzerwanie funkcję Prezesa Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” największej i najstarszej organizacji zrzeszającej producentów i dystrybutorów leków. Jest inicjatorką szeregu przedsięwzięć mających na celu konsolidację branży farmaceutycznej w działaniach na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców reprezentujących sektor farmaceutyczny. Aktywnie działa na rzecz poprawy jakości stanowienia prawa, w tym uznania strony społecznej jako ważnego partnera merytorycznego w procesie legislacyjnym. Ekspertka z dziedziny prawa farmaceutycznego. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, w tym w roku 2003 została uhonorowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia za „bezcenne źródło rzetelnej informacji”. W 2007r. otrzymała nagrodę „Waleczne serce” za odwagę, upór i konsekwencję w staraniach o rozwój produkcji i dystrybucji leków w Polsce. W 2017r. otrzymała odznakę honorową Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.