Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

Kierownik Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, członek Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną, następnie w 1999 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesorski. W 2003 r. Minister Edukacji mianował go profesorem zwyczajnym w Politechnice Gdańskiej. Od 1991 r. kierował w Politechnice Gdańskiej zakładem naukowo-dydaktycznym, który w roku 1997 został przekształcony w Katedrę Inżynierii Dźwięku, zaś w 2003 r. w Katedrę Systemów Multimedialnych. Od 2000 r. posiada tytuł Fellow nadany mu przez międzynarodowe towarzystwo naukowe Audio Engineering Society. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z technikami multimedialnymi i ich licznymi zastosowaniami interdyscyplinarnymi, w tym w audiologii, logopedii i otolaryngologii. Opracowania wynalazcze i wdrożeniowe, które powstały w kierowanym przez niego zespole doczekały się licznych prestiżowych wyróżnień krajowych i zagranicznych, w tym w 2007 r. otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, uważaną za najwyższe wyróżnienie dla naukowca Ziemi Gdańskiej. Jest laureatem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dwukrotnym Pierwszej Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia badawcze i wdrożeniowe (2000 r. i 2014 r.). Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2018 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Krzyżem Kawalerskim Europejskiego Orderu Wynalazczości. W 2015 r. opracowany pod jego kierunkiem wynalazek „CyberOko” uzyskał godło promocyjne „Teraz Polska” oraz został uhonorowany prestiżową międzynarodową nagrodą Prix Galien. W 2018 r. gdańscy przedsiębiorcy uhonorowali go nagrodą „Primum Cooperatio”, zaś Prezydent Miasta Gdańska wyróżnił Medalem 100-lecia Niepodległej. Kieruje w Politechnice Gdańskiej specjalnościami: inżynierską: „Technologie multimedialne” oraz magisterską: „Inżynieria dźwięku i obrazu”. Współpracuje m. in. z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz z korporacjami, takimi jak Intel i Samsung, z Bankiem PKO BP i z wieloma małymi przedsiębiorstwami, w których wdraża opracowywane wynalazki i innowacje. Jest autorem ponad 600 publikacji naukowych i 30 patentów.