Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer

Przewodnicząca Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii CMKP.

Od 1998 Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii, CMKP, Warszawa; od 2015 Przewodnicząca Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, Wydział Nauk Medycznych; 2016 Ekspert Komisji Europejskiej recenzent wniosków w ramach programu „Personalised Medicine H2020 SC1-2016-2017”, Bruksela; od 2014 do 2020 przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTN; 2008-2011, vice Prezes PTN; 2007-2014 przedstawiciel Polski, Medical Advisory Board of European Parkinson’s Disease Association; od 2007 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Neurologii. Przebieg kariery naukowej i zawodowej: 1986-1998 II Klinika Neurologiczna IPiN, Warszawa; 1991-1993 Klinika Neurologiczna, Instytut Karoliński, Huddinge, Szwecja; 1991 Klinika Neurologiczna, Uniwersytet w Getyndze, Republika Federalna Niemiec; 1983-1985 Oddział Neurologiczny Szpitala Grochowskiego w Warszawie; 1982-1983 Staż podyplomowy, ZOZ Warszawa Praga Południe; 2007 Profesor nauk medycznych – postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej; 1996 Doktor habilitowany nauk medycznych; 1990 Specjalista drugiego stopnia w zakresie neurologii; 1989 Doktor nauk medycznych; 1986 Specjalista pierwszego stopnia w zakresie neurologii; 1976-1982 Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi (dyplom z wyróżnieniem). Nagrody i wyróżnienia: 2014 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 2005 Złoty Krzyż Zasługi; 2005 Medal „Zasłużonemu dla Polskiego Towarzystwa Neurologicznego” ;Wielokrotne Nagrody CMKP za prace naukowe i dydaktyczne; Wielokrotne Nagrody IPiN za prace naukowe; 1996 Nagroda Naukowa im. dr Józefa Babińskiego przyznana przez ZG PTN; 1992 Zespołowa Io za pracę przedstawioną na 65 Kongresie Niemieckiego Towarzystwa Neurologicznego; Autor wielu publikacji (zaburzenia ruchowe, neuroimmunologia, udary mózgu).