Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer

Klinika Neurologii i Epileptologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, przewodnicząca Komitetu Nauk Neurologicznych PAN

Prof. dr hab. med. Urszula Fiszer Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP, SPSK im. Prof. W. Orłowskiego, od 1998 Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii, CMKP, Warszawa od 2015 Przewodnicząca Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, Wydział Nauk Medycznych 2016 Ekspert Komisji Europejskiej recenzent wniosków w ramach programu „Personalised Medicine H2020 SC1-2016-2017”, Bruksela od 2015 członek EAN Scientific Panel General Neurology od 2014 przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTN 2008-2011 vice Prezes, PTN 2007-2014 przedstawiciel Polski, Medical Advisory Board of European Parkinson’s Disease Association od 2007 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Neurologii Przebieg kariery naukowej i zawodowej 1986-1998 II Klinika Neurologiczna IPiN, Warszawa 1991-1993 Klinika Neurologiczna, Instytut Karoliński, Huddinge, Szwecja 1991 Klinika Neurologiczna, Uniwersytet w Getyndze, Republika Federalna Niemiec 1983-1985 Oddział Neurologiczny Szpitala Grochowskiego w Warszawie 1982-1983 Staż podyplomowy, ZOZ Warszawa Praga Południe 2007 Profesor nauk medycznych – postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 1996 Doktor habilitowany nauk medycznych 1990 Specjalista drugiego stopnia w zakresie neurologii 1989 Doktor nauk medycznych 1986 Specjalista pierwszego stopnia w zakresie neurologii 1976-1982 Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi (dyplom z wyróżnieniem) Nagrody i wyróżnienia 2014 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2005 Złoty Krzyż Zasługi 2005 Medal „Zasłużonemu dla Polskiego Towarzystwa Neurologicznego” Wielokrotne Nagrody CMKP za prace naukowe i dydaktyczne Wielokrotne Nagrody IPiN za prace naukowe 1996 Nagroda Naukowa im. dr Józefa Babińskiego przyznana przez ZG PTN 1992 Zespołowa Io za pracę przedstawioną na 65 Kongresie Niemieckiego Towarzystwa Neurologicznego Liczba wszystkich publikacji 271 (zaburzenia ruchowe, neuroimmunologia, udary mózgu)