Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Ewa Pilarska

Wieloletni Kierownik Kliniki Neurologii Rozwojowej, Gdański Uniwersytet Medyczny, zastępca przewodniczącej Komitetu Nauk Neurologicznych PAN.

Zastępca Przewodniczącej Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. Wieloletni konsultant wojewódzki ds. neurologii dziecięcej. Neurolog dziecięcy, pediatra. Od ponad 30 lat praca naukowo badawcza koncentruje się wokół trzech zagadnień: Chorób naczyniowych mózgu u dzieci, z uwzględnieniem udarów niedokrwiennych i krwotocznych. Obecnie ukazała się pod jej redakcją książka” Udary mózgu u dzieci i młodzieży”. To pierwsza monografia na rynku polskim, która omawia nowoczesną diagnostykę i leczenie udaru mózgu u noworodka, małego dziecka oraz młodzieży. Opracowała z grupą specjalistów lekarzy pierwsze w Polsce standardy postępowania w ostrych chorobach naczyniowych u dzieci. Bólów głowy u dzieci –współautorem monografii Bóle głowy dzieci i młodzieży wydanej przez PZWL w 2022r , oraz:- Zaburzeń mowy u dzieci- ze szczególnym uwzględnieniem afazji rozwojowej. Jest też wykładowcą w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka wielu publikacji w czasopismach naukowych , rozdziałów w podręcznikach dla lekarzy poświęconym tym zagadnieniom. Autorka skryptów dla studentów. Uczestniczyła jako kierownik i wykonawca w realizacji projektów badawczych realizowanych ze źródeł krajowych poświęconych zagadnieniom chorób naczyniowych mózgu u dzieci. Jest współorganizatorką , jednego z pierwszych w Polsce, Ośrodka Wczesnej Interwencji w Gdańsku. Jest zaangażowana również w szkolenia pedagogów szkolnictwa specjalnego w zakresie nauczania uczniów niepełnosprawnych, jak również w spotkania rodziców dzieci niepełnosprawnych.