Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Pełnomocnik Dyrektora ds. Kształcenia Podyplomowego. Krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej.

Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej i radioterapii nowotworów. Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Pełnomocnik Dyrektora ds. Kształcenia Podyplomowego. Krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej (od 1998 roku do chwili obecnej). Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Autor lub współautor około 480 publikacji naukowych oraz redaktor lub współredaktor 35 podręczników i monografii. Redaktor Naczelny czasopisma Onkologia w Praktyce Klinicznej.