Eksperci zapraszają na Kongres
Prof. dr hab. n. farm. Maria H. Borawska

Prof. dr hab. n. farm. Maria H. Borawska

Zakład Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Profesor farmacji z dziedziny farmakologii i bromatologii. Współautor 597 publikacji naukowych, 4 patentów, 3 książek popularno-naukowych oraz 8 rozdziałów w podręcznikach naukowych. Jest promotorem 14 doktoratów i patronem naukowym 4 habilitacji, a także współautorem 5 patentów i wniosków patentowych oraz 12 wdrożeń. Zainteresowania naukowe dotyczą m.in. jakości zdrowotnej żywności i suplementów diety, naturalnych miodów pszczelich i produktów pszczelich, zawartości składników mineralnych i pierwiastków toksycznych u ludzi w różnych stanach chorobowych, oceny sposobu odżywiania ludności w różnych grupach wiekowych, interakcji leków z żywnością oraz farmakologii ośrodkowego układu nerwowego. Jednym z najważniejszych osiągnięć naukowych są badania na temat wpływu naturalnych produktów pszczelich na komórki glejaka mózgu (grant MNiSW), które znalazły zastosowanie aplikacyjne w postaci wprowadzenia do obrotu suplementu diety wspomagającego terapię glejaków mózgu. Organizator (oraz kierownik przez 30 lat) Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych (prezes i obecnie wiceprezes). Członek Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego i Farmaceutycznego (była wice- i przewodnicząca Oddz. Białostockiego PTFarm. przez 12 lat). Doświadczony nauczyciel akademicki: początkowo na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku z zakresu farmakologii, następnie na Wydziale Farmaceutycznym z Oddz. Medycyny Laboratoryjnej UMB (bromatologia, analiza środków spożywczych, zasady prawidłowego żywienia i dietetyki, nutrikosmetyka) oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB (jakość i bezpieczeństwo żywności, suplementy diety). Członek Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk (była przez 2 kadencje zastępcą Przewodniczącego a obecnie członek prezydium). Powołany przez Ministra ekspert (pracowała społecznie 13 lat do 2020 roku) w Zespole do Spraw Suplementów Diety przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym oraz od wielu lat jest członkiem Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Bromatologicznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Była przez 13 lat jednym z głównych organizatorów Podlaskiej Biesiady Miodowej, która rozrosła się w popularną imprezę promującą naturalne miody i produkty pszczele oraz żywność z regionu Podlasia. Obecnie, przede wszystkim jako bromatolog i farmakolog, udziela wsparcia osobom z chorobą nowotworową (szczególnie z glejakiem mózgu) w podejmowaniu decyzji odnośnie żywienia i interakcji leków oraz stosowania suplementów diety. Za osiągnięcia naukowe otrzymała liczne nagrody, m.in. nagrody Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, a także liczne odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal im. Ignacego Łukasiewicza „De Pharmacia Bene Meritis”, Złotą Odznakę Polskiego Związku Pszczelarskiego, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz wyróżnienie społeczne przez Klub Biznesu w Białymstoku za wkład w ochronę zdrowia oraz Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku za wybitne osiągnięcia naukowe oraz promocję produktów naturalnych i żywności regionu podlaskiego, a także Medal "Serce Ziemi" w 2023 r. ustanowiony przez Światową Organizacje Koluchstyl, za pracę na rzecz rozwoju człowieka, ziemi i integracji międzyludzkiej.