Eksperci zapraszają na Kongres
Prof. dr hab. n. farm. Maria H. Borawska

Prof. dr hab. n. farm. Maria H. Borawska

Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Profesor farmacji z dziedziny farmakologii i bromatologii. Współautor 597 publikacji naukowych, 4 patentów, 3 książek popularno-naukowych oraz 7 rozdziałów w podręcznikach naukowych. Jest promotorem 14 doktoratów i patronem naukowym 4 habilitacji, a także współautorem 5 patentów i wniosków patentowych oraz 12 wdrożeń. Zainteresowania naukowe dotyczą m.in. jakości zdrowotnej żywności i suplementów diety, naturalnych miodów pszczelich i produktów pszczelich, zawartości składników mineralnych i pierwiastków toksycznych u ludzi w różnych stanach chorobowych, oceny sposobu odżywiania ludności w różnych grupach wiekowych, interakcji leków z żywnością oraz farmakologii ośrodkowego układu nerwowego. Jednym z najważniejszych osiągnięć naukowych są badania na temat wpływu naturalnych produktów pszczelich na komórki glejaka mózgu (grant NCN), które znalazły zastosowanie aplikacyjne w postaci wprowadzenia do obrotu suplementu diety PPE-1400, wspomagającego terapię glejaków mózgu. Organizator (oraz kierownik przez 30 lat) Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych (prezes i obecnie wiceprezes). Członek Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego i Farmaceutycznego (była wice- i przewodnicząca Oddz. Białostockiego PTFarm. przez 12 lat). Doświadczony nauczyciel akademicki: początkowo na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku z zakresu farmakologii, następnie na Wydziale Farmaceutycznym z Oddz. Medycyny Laboratoryjnej UMB (bromatologia, analiza środków spożywczych, zasady prawidłowego żywienia i dietetyki, nutrikosmetyka) oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB (jakość i bezpieczeństwo żywności, suplementy diety). Członek Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk (obecnie 2-gą kadencję zastępca Przewodniczącego). Powołany przez Ministra ekspert (przez 13 lat) w Zespole do Spraw Suplementów Diety przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Obecnie członek Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Bromatologicznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i ekspert Rady KRSiO.