Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński

Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku w 1989 r. Od 1990 r. pracuje w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii Akademii Medycznej i Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia w 2011 r. w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Uzyskał stopień doktora nauk medycznych w 1996 r., stopień doktora habilitowanego w 2005 r. i tytuł profesora w 2010 r. W latach 2008-2012 był prodziekanem Wydziału Lekarskiego, a w latach 2012-2016 prorektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy, przewodniczący Rady Collegium Medicum w Bydgoszczy i Rad Społecznych Szpitali Uniwersyteckich nr 1 i nr 2 w Bydgoszczy w latach 2012-2016. W latach 2016-2020 członek Zarządu EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation), Komitetu Naukowego EBMT i przewodniczący Infectious Diseases Working Party EBMT; od 2024r Sekretarz Infectious Diseases Working Party EBMT. W latach 2014-2020 członek International Advisory Board czasopisma Lancet Haematology. W latach 2016-2024 wiceprezydent ECIL (organizacja non-profit, obejmująca 4 międzynarodowe towarzystwa naukowe: EBMT, EORTC, ICHS i LeukemiaNet). Posiada specjalizacje w zakresie pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej oraz transplantologii klinicznej. Odbył staże zagraniczne w Hammersmith Hospital (Londyn 1992), Vrije Universiteit (Amsterdam 1998-1999), Columbia University (Nowy Jork, dwukrotnie w 2002 i 2009). Jest autorem ponad 1300 prac oryginalnych, poglądowych, rozdziałów do podręczników i doniesień zjazdowych. Zaliczony do 2% najczęściej cytowanych naukowców świata. Laureat Nagrody Ministra Zdrowia, Nagrody Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego, Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Osobowość roku województwa kujawsko-pomorskiego w nauce, Medalu Honoris Causa Educationis Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Medalu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów za zasługi dla rozwoju polskiej hematologii, nagrody Bydgoskiej Izby Lekarskiej „Cerebrum Medici” oraz licznych nagród uczelnianych i przyznanych przez towarzystwa naukowe. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Redaktor Naczelny czasopisma „Acta Haematologica Polonica” w latach 2019-2023. Przewodniczący Grupy ds. Zakażeń w Polskim Towarzystwie Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Członek zespołu ds. opracowania założeń Narodowej Strategii Onkologicznej (2021). Członek Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Dawca komórek krwiotwórczych.