Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. akredytacji do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie perinatologii, konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa świętokrzyskiego, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej

Urodzony 8 maja 1957 r. w Łodzi. Wykształcenie: • 1981 r. – tytuł lekarza, ukończone studia na Wydziale Lekarskim Akademii medycznej w Łodzi • 1985 r. – specjalizacja I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii • 1988 r. - specjalizacja II stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii • 2001 r. – studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Zarządzanie Organizacjami Ochrony Zdrowia • 2003 r. - tytuł magistra zarządzania (w specjalności reklama) w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania (Obecnie Społeczna Akademia Nauk) • 2014 r. – specjalizacja z perinatologii Praca zawodowa: • 1981 – 1982 - asystent stażysta w Szpitalu im. dr H. Jordana ZOZ - u Łódź – Bałuty • 1982 – 1983 – młodszy asystent w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym Szpitala im. dr H. Jordana • 1983 – 1990 - asystent Katedry Położnictwa i Chorób Kobiecych Wojskowej Akademii Medycznej (mieszczącej się w szpitalu im. H. Jordana, a od 1989 roku w Szpitalu Centrum Zdrowia Matki Polki). • 1990 – 1997 - Ordynator Oddziału Położnictwa Obserwacyjno - Izolacyjnego Szpitala „Centrum Zdrowia Matki Polki”. • 1997 – 2017 - Kierownik Kliniki Perinatologii i Ginekologii Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, która powstała z kierowanego poprzednio przeze mnie oddziału • 1998 – 2013 - dyrektor Instytutu „ Centrum Zdrowia Matki Polki ” w Łodzi (3 kadencje) • 2017 - 2020 – p.o. Kierownika Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Terapii Endoskopowej WSS w Zgierzu • od 1.09.2020 – konsultant Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Powiatowego w Pabianicach • 2003 – 2011- biegły sądowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii. • 2004 – 2014 – konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa łódzkiego • 2004 – 2012 – profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi • 2013 – do dzisiaj profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Wydział Wojskowo – Lekarski, obecnie Wydział Lekarski • 2007 – do dzisiaj - Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie położnictwo i ginekologia • 2014 – do dzisiaj - Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie perinatologia • 2015 – do dzisiaj – Członek Komisji rozpatrującej merytoryczne zastrzeżenia do zadań testowych wykorzystanych podczas Lekarskiego Egzaminu Końcowego • 2019 – do dzisiaj Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie psychoseksuologii • 2019 – koordynator pracy biegłych sądowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym • od 2020 – konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii na terenie województwa świętokrzyskiego Osiągnięcia naukowe: • 1989 – rozprawa doktorska – Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi • 1996 – habilitacja – Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi • 2001 – tytuł profesora Uzyskał 2 granty Komitetu Badań Naukowych, był promotorem ukończonych 23 rozpraw doktorskich, kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich. Był recenzentem kilkuset prac licencjackich, magisterskich, oraz przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Jest autorem około 150 oryginalnych prac naukowych, 10 rozdziałów w podręcznikach położnictwa i ginekologii. Praca w radach naukowych: • 1997 - 2000 – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki • 2008 – 2011 - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie • 2008 – 2015 - Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie • 2015 – 2017 - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki • 2015 – do dzisiaj - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie • I Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi • Katedry Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. • Fundacji Zdrowie Kobiety MSD • 2013 – Członek Rady Programowej specjalizacji z Perinatologii • 2013 – 2017 Członek Rady Programowej specjalizacji z Onkologii Ginekologicznej Członek komitetów redakcyjnych czasopism naukowych: Ginekologia Polska, Akupunktura Polska, Ginekologia po dyplomie, Ginekologia i Położnictwo – Medical Project. Działalność w towarzystwach naukowych: • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne: • 1991 – 1994 - członek Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego • 2007 – 2012 - Przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego • 2009 – 2012 - Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego • 2012 – 2015 – Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego • 2015 – 2018 – Past Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego • Polskie Towarzystwo Akupunktury • Polskie Towarzystwo Senologiczne • Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej • od 2019 – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Działalność w różnych organizacjach: • Klub motocyklowy Knight Raiders Żonaty, dwóch synów i dwóch wnuków. Nigdy nie był członkiem żadnej partii politycznej, nie był odznaczony żadnym odznaczeniem państwowym.