Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. Wojciech Łukasz Dragan

Instytut Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodniczący Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Absolwent psychologii i biologii na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat uzyskał w 2005 roku, habilitację w 2015 roku, tytuł profesora nauk społecznych w 2024. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki biologicznych postaw zachowania, roli stresu i czynników wczesnodziecięcych w rozwoju, pomiaru zmiennych psychologicznych oraz uwarunkowań orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Współautor i autor kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Autor monografii „Temperament w pierwszym roku życia. Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe” uhonorowanej w 2015 roku Nagrodą Teofrasta dla najlepszej książki psychologicznej. Laureat nagród i stypendiów związanych z dorobkiem naukowym (m.in. nagroda Prezesa PAN im. Malewskiego, Nagroda Naukowa Tygodnika Polityka). W latach 2017-2018 przebywał na Uniwersytecie Indiany w Bloomington w ramach stypendium Fulbright Senior Award. Aktywny popularyzator nauki, członek Rady Upowszechniania Nauki PAN. Autor bloga popularno-naukowego dotyczącego pogranicza psychologii, genetyki i neuronauki: https://www.facebook.com/genyizachowanie?locale=pl_PL