Eksperci zapraszają na Kongres

Kongres „Zdrowie Polaków” po raz drugi – GAZETA FINANSOWA, 5.11.2020

,,Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwestycja na przyszłość. Pod takim hasłem odbył si, 2. Kongres ,,Zdrowie Polaków” 2020. Debaty ekspertów, panele i wykłady można było śledzić online. Zapis relacji z kongresu jest też dostępny na kanale YouTube Światowego Centrum Słuchu. Głównym przesłaniem tegorocznego Kongresu była edukacja społeczna, bez której same kadry i większe na­kłady na naukę czy medycynę nie za­pewnią optymalnych efektów. Bez rozsądnego odwołania się do od­powiedzialnych postaw prozdrowotnych, które należy nieustannie kreować w społeczeństwie, będzie co­raz mniej bezpiecznie dla nas wszyst­kich -przekonywali eksperci. (…)

Formuła tegorocznego Kongresu zo­stała rozszerzona o transmitowane przez Internet panele, które odbyły się w dziewięciu ośrodkach akademic­kich. Współorganizatorami Kongresu zostali naukowcy w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Katowi­cach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.