Eksperci zapraszają na Kongres

Kongres „Zdrowie Polaków” po raz drugi – GAZETA FINANSOWA, 5.11.2020

,,Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwestycja na przyszłość”. Pod takim hasłem odbył si, 2. Kongres ,,Zdrowie Polaków” 2020. Debaty ekspertów, panele i wykłady można było śledzić online. Zapis relacji z kongresu jest też dostępny na kanale YouTube Światowego Centrum Słuchu. Głównym przesłaniem tegorocznego Kongresu była edukacja społeczna, bez której same kadry i większe na­kłady na naukę czy medycynę nie za­pewnią optymalnych efektów. Bez rozsądnego odwołania się do od­powiedzialnych postaw prozdro­womych, które należy nieustannie kreować w społeczeństwie, będzie co­raz mniej bezpiecznie dla nas wszyst­kich -przekonywali eksperci.

– Dziękuję wszystkim za wsparcie idei oraz organizacji Kongresu, który odbył się w niezwykle trudnym dla wszystkich nas czasie -mówił prof. Henryk Skarżyński, pomysłodawca i przewodniczący Rady Programo­wej Kongresu. -Dziękuję za udział pracach w Radzie Programowej i uczestnictwo w debatach oraz pane­lach. Idea zorganizowania Kongresu poświęconego zdrowiu Polaków na­rodziła się, w ubiegłym roku, w śro­dowisku związanym z Komitetem Nauk Klinicznych Polskiej Akade­mii Nauk i Radą Główną Instytu­tów Badawczych. Wtedy jeszcze. nie wiedzieliśmy, z jak trudną rzeczywi­stością będą się mierzyć nie tylko le­karze czy naukowcy, ale każdy z nas. To na nas -liderach, ludziach suk­cesu, przedstawicielach różnych spe­cjalności spoczywa dziś szczególna odpowiedzialność.