Eksperci zapraszają na Kongres

2. Kongres „Zdrowie Polaków” 2020 – PORADNIKZDROWIA.PL, 28.10.2020

Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwestycja na przyszłość. Pod takim hasłem odbył się 2 Kongres „Zdrowie Polaków” 2020.(…)

List od Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego odczytała Magdalena Beyer, Doradca Sekretarza Stany KPRM.  – Chociaż walka z pandemią zdominowała nasza rzeczywistość nie zapominamy o pozostałych dziedzinach opieki medycznej chcemy, bowiem jak najwcześniej wykrywać choroby i zapobiegać ich rozwojowi. Powołaliśmy od dawna oczekiwany fundusz medyczny. Jest tak przygotowany, aby stanowił okno do realizacji wielu procedur w obszarze schorzeń onkologicznych i schorzeń rzadkich. Ma także służyć w budowie kompetencji polskich lekarzy i umożliwieniu im pracy na najnowocześniejszym sprzęcie z zastosowaniem najnowszych procedur. Jestem przekonany, że przyczyni się on do poprawy bezpieczeństwa Polaków i wydolności polskiego systemu ochrony zdrowia. W 2021 roku na ochronę zdrowia zaplanowaliśmy środki w wysokości 120,6 miliarda złotych, a więc o 12,7 miliarda więcej niż w roku bieżącym. To środki na programy polityki zdrowotnej, zakup szczepionek, na potrzeby programu szczepień ochronnych oraz – w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia – przeznaczane na świadczenia wysoko wyspecjalizowane, leki dla osób po 75 roku życia i działalność zespołów ratownictwa medycznego – Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki.

Kongres „Zdrowie Polaków”: Nie zamykać drzwi klinik – RP.PL, 29.10.2020

Wskazówki, jak dbać o zdrowie, i zalecenia dla pracowników ochrony zdrowia znajdą się w raporcie z Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020 r., zorganizowanego w kilku miastach Polski.

Kształtowanie postaw prozdrowotnych u każdego Polaka i budowanie solidarności międzypokoleniowej w każdej rodzinie postawili sobie za cel twórcy Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020, prowadzonego jednocześnie w kilku miastach i transmitowanego w internecie.

– Korzystając z wiedzy i doświadczenia życiowego naszych poprzedników, dziś mamy szansę wspólnie przekazać to, co najlepsze następnym pokoleniom. W tej dyskusji nie może zabraknąć nikogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego medium, żadnego wzorca osobowego, żadnego autorytetu. Tylko wtedy, wznosząc się na inny poziom naszej niezwykle potrzebnej współpracy jako przykładu dla naszego społeczeństwa, możemy odnieść sukces – przekonywał prof. Henryk Skarżyński, światowej sławy otochirurg i przewodniczący rady programowej kongresu.

Kongres „Zdrowie Polaków” w cieniu pandemii koronawirusa odbył się online – POLSKA THE TIMES, 29.10.2020

(…) W ramach 2. Kongresu od­było się siedem debat, kilka­dziesiąt paneli dyskusyjnych i wykładów ekspertów z róż­nych dziedzin medycyny, ochrony zdrowia, a także eko­nomii, gospodarki i mediów. Celem większości wystąpień było w pierwszej kolejności przekazanie wskazówek, jak dbać o zdrowie, jakie są zalece­nia dla pracowników ochrony zdrowia oraz dla każdego z nas, które wynikają z aktualnego zakażenia COVID-19. Głos za­brało ponad 250 naukowców i ekspertów.

– Doceńmy codzienny hero­iczny wysiłek świata medycz­nego w walce z tą pandemią pamiętając, że niektórzy nasi koledzy, lekarze, pielęgniarki, ratownik medyczny oddali życie za to abyśmy my byli le­czeni. Trzeba pamiętać, że me­dycyna nie kończy się na pandemii, ciągle są wśród nas wszystkie choroby, które po­wodują, że codziennie umiera około 1200 Polek i Polaków. Choroby układu sercowo na­czyniowego, nowotwory, cho­roby związane z otyłością, nadciśnienie, raka płuc – o tym nie należy zapominać. Sku­piamy się na walce z pande­mią, ale nie możemy w żad­nym razie zapominać o innych chorobach – to jest wyzwanie dla tego Kongresu – powie­dział podczas inauguracji prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP.

Profilaktykę powinniśmy wdrażać już na etapie żłobków – MZDROWIE.PL, 29.10.2020

W trakcie jednej z debat konferencji „Zdrowie Polaków 2020″ eksperci debatowali na temat perspektyw związanych z modernizacją systemu służby zdrowia. Najczęściej pojawiającymi się hasłami były: nowe technologie, rzetelna informacja oraz profilaktyka.

Wśród ekspertów zaproszonych do panelu dyskusyjnego znaleźli się prof. Michał Kleiber, prof. Henryk Skarżyński, dr Jarosław Pinkas, prof. Dariusz Dziełak, prof. Wojciech Maksymowicz, dr Tomasz Latos, Paweł Rabiej oraz prof. Piotr Czauderna. Podkreślali oni, że trwająca pandemia COVID-19 wymusiła wdrażanie nowych rozwiązań, takich jak do e-recepty, zdalne konsultacje medyczne czy dostęp online do wyników badań. Pacjenci w trosce o swoje bezpieczeństwo częściej zaczęli sięgać po możliwości, jakie dają internetowe aplikacje. Dlatego, jak wskazywali eksperci, ważne jest, by te dwie dziedziny – medycyna i nowe technologie funkcjonowały i rozwijały się w symbiozie.

Nie zamykać drzwi klinik – RZECZPOSPOLITA, 28.10.2020

Wskazówki, jak dbać o zdrowie, i zalecenia dla pracowników ochrony zdrowia znajdą się w raporcie z Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020 r., zorganizowanego w kilku miastach Polski. Kształtowanie postaw proz­drowotnych u każdego Polaka i budowanie solidarności międzypokoleniowej w każ­dej rodzinie postawili sobie za cel twórcy Kongresu „Zdro­wie Polaków” 2020, prowa­dzonego jednocześnie w kilku miastach i transmitowanego w internecie. – Korzystając z wiedzy i doświadczenia życiowego naszych poprzedników, dziś mamy szansę wspólnie prze­kazać to, co najlepsze następ­nym pokoleniom.

W tej dys­kusji nie może zabraknąć ni­kogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego medium, żadnego wzorca osobowego, żadnego autory­tetu. Tylko wtedy, wznosząc się na inny poziom naszej niezwykle potrzebnej współ­pracy jako przykładu dla na­szego społeczeństwa, możemy odnieść sukces – przekonywał prof. Henryk Skarżyński, światowej sławy otochirurg i przewodniczący rady progra­mowej kongresu.