Eksperci zapraszają na Kongres

Zdrowie – największa inwestycja i kapitał – GAZETA LEKARSKA, 1.11.2020

Podczas drugiej edycji Kongresu ,,Zdrowie Polaków” [26-27 października] odbyto się siedem debat, kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i wykładów ekspertów z różnych dziedzin medycyny, ochrony zdrowia, a także ekonomii, gospodarki i mediów. Wydarzenie zorganizowano w formule hybrydowej. Zdrowie Polaków, zdrowie  każdego z nas to największy kapitał teraz i największa inwestycja na przy­szłość. W dyskusji o nim nie może zabraknąć nikogo – żadnego poko­lenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego medium, żadnego wzorca osobowego, żad­nego autorytetu.

Tylko wtedy, wznosząc się na inny poziom naszej niezwykle potrzebnej współpracy, jako przykładu dla naszego społe­czeństwa, możemy odnieść sukces. Sukcesem wspólnej dyskusji będzie kształtowanie postaw prozdrowot­nych u każdego Polaka i budowanie solidarności międzypokoleniowej w każdej rodzinie naszego Kraju. Ko­rzystając z wiedzy i doświadczenia życiowego naszych poprzedników, dziś mamy szansę wspólnie przeka­zać to, co najlepsze, następnym po­koleniom”. Tak motto tegorocznego wydarzenia przedstawił prof. Hen­ryk Skarżyński, przewodniczący rady programowej kongresu.

Prof. Piotr Czauderna: Potrzebny jest konsensus społeczny i polityczny dla przebudowy ochrony zdrowia – PULSMEDYCYNY.PL, 26.10.2020

„Pandemia ujawniała, że system ochrony zdrowia musi stać się bardziej odporny na wyzwania i elastyczny. Do jego przebudowy potrzebny jest konsensus społeczny i polityczny” – apelował podczas 2. Kongresu „Zdrowie Polaków” prof. Piotr Czauderna.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, podczas pierwszego dnia 2. Kongresu „Zdrowie Polaków” podkreślił, że pandemia zachwiała podstawami znanego świata i ujawniła niedoskonałości opieki medycznej.

„W pierwszych miesiącach mało jeszcze wiedzieliśmy [o pandemii COVID-19 – przyp. red.], ekscytowaliśmy się każdą publikacją naukową. Potem okazywało się, że nie spełniają one rygorów naukowości, wyniki są wycofywane albo podważane” – zwrócił uwagę prof. Czauderna.

Ekspert zastrzegł, że wciąż nie ma pełnego zrozumienia natury choroby COVID-19 i samej pandemii, dlatego trudno zdecydowanie jej przeciwdziałać.
„Paradoksalnie czas kryzysu takie działanie umożliwia, a przynajmniej ich zaplanowanie. Druga kwestia to zrozumienie niedostatków naszego systemu ochrony zdrowia i odpowiednie zaplanowanie jego przebudowy” – powiedział prof. Czauderna.

Prof. Czauderna: potrzebny konsensus społeczny i polityczny dla przebudowy systemu ochrony zdrowia – POLSKIERADIO24.PL, 26.10.2020

– Pandemia ujawniała, że system ochrony zdrowia musi stać się bardziej odporny na wyzwania i elastyczny. Do jego przebudowy potrzebny jest konsensus społeczny i polityczny – apelował w poniedziałek podczas 2. Kongresu „Zdrowie Polaków” prof. Piotr Czauderna, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Prof. Piotr Czauderna mówił o tym podczas pierwszego dnia 2. Kongresu „Zdrowie Polaków”. Podkreślił, że pandemia zachwiała podstawami znanego świata i ujawniła niedoskonałości opieki medycznej.

Zastrzegł, że wciąż nie ma pełnego zrozumienia natury choroby COVID-19 i samej pandemii, dlatego trudno zdecydowanie jej przeciwdziałać. – Paradoksalnie czas kryzysu takie działanie umożliwia, a przynajmniej ich zaplanowanie. Druga kwestia – to zrozumienie niedostatków naszego systemu ochrony zdrowia i odpowiednie zaplanowanie jego przebudowy – powiedział prof. Czauderna.

Dodał, że jest do tego potrzebny konsensus społeczny i polityczny. – Trzeba sprawić, aby nasz system ochrony zdrowia stał się bardziej odporny na wyzwania, bardziej elastyczny. Trzeba nieść pomoc pacjentom zarażonym, a jednocześnie nie upośledzać pozostałej działalności systemu, udzielać pomocy innym, którzy jej potrzebują dzisiaj. Apeluję, aby pamiętać o takim konsensusie, bez niego nie usprawnimy naszego systemu – stwierdził.

Prof. Czauderna: potrzebny jest konsensus społeczny i polityczny dla przebudowy ochrony zdrowia – PREZYDENT.PL, 26.10.2020

Prof. Piotr Czauderna, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, mówił o tym podczas pierwszego dnia 2. Kongresu „Zdrowie Polaków”. Podkreślił, że pandemia zachwiała podstawami znanego świata i ujawniła niedoskonałości opieki medycznej.

– W pierwszych miesiącach mało jeszcze wiedzieliśmy (o pandemii), ekscytowaliśmy się każdą publikacją naukową. Potem okazywało się, że nie spełniają one rygorów naukowości, wyniki są wycofywane albo podważane – zwrócił uwagę.

Zastrzegł, że wciąż nie ma pełnego zrozumienia natury choroby COVID-19 i samej pandemii, dlatego trudno zdecydowanie jej przeciwdziałać. – Paradoksalnie czas kryzysu takie działanie umożliwia, a przynajmniej ich zaplanowanie. Druga kwestia to zrozumienie niedostatków naszego systemu ochrony zdrowia i odpowiednie zaplanowanie jego przebudowy – powiedział prof. Czauderna.

Dodał, że jest do tego potrzebny konsensus społeczny i polityczny. – Trzeba sprawić, aby nasz system ochrony zdrowia stał się bardziej odporny na wyzwania, bardziej elastyczny. Trzeba nieść pomoc pacjentom zarażonym, a jednocześnie nie upośledzać pozostałej działalności systemu, udzielać pomocy innym, którzy jej potrzebują dzisiaj. Apeluję, aby pamiętać o takim konsensusie, bez niego nie usprawnimy naszego systemu – stwierdził.

Prof. Czauderna: potrzebny jest konsensus społeczny i polityczny dla przebudowy ochrony zdrowia – NAUKAWPOLSCE.PAP.PL, 26.10.2020

Pandemia ujawniała, że system ochrony zdrowia musi stać się bardziej odporny na wyzwania i elastyczny. Do jego przebudowy potrzebny jest konsensus społeczny i polityczny – apelował w poniedziałek podczas 2. Kongresu „Zdrowie Polaków” prof. Piotr Czauderna.

Prof. Piotr Czauderna, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, mówił o tym podczas pierwszego dnia 2. Kongresu „Zdrowie Polaków”. Podkreślił, że pandemia zachwiała podstawami znanego świata i ujawniła niedoskonałości opieki medycznej.

„W pierwszych miesiącach mało jeszcze wiedzieliśmy (o pandemii), ekscytowaliśmy się każdą publikacją naukową. Potem okazywało się, że nie spełniają one rygorów naukowości, wyniki są wycofywane albo podważane” – zwrócił uwagę.

Zastrzegł, że wciąż nie ma pełnego zrozumienia natury choroby COVID-19 i samej pandemii, dlatego trudno zdecydowanie jej przeciwdziałać. „Paradoksalnie czas kryzysu takie działanie umożliwia, a przynajmniej ich zaplanowanie. Druga kwestia – to zrozumienie niedostatków naszego systemu ochrony zdrowia i odpowiednie zaplanowanie jego przebudowy” – powiedział prof. Czauderna.